ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.debina.webd.pl
e-mail:debina@kroscienkowyzne.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.


ZAPROSZENIE NA XIX KONCERT KOLĘD

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbędzie się XIX Koncert Kolęd organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina".
Zgłoszenia do dnia 12.01.2017 przyjmuje Jan Omachel tel. 783 133 405; e-mail j.omachel@op.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko występującego oraz tytuły kolęd; w przypadku zgłaszania grup prosimy również o podanie ich liczebności.
Serdecznie zapraszamy!!!

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina"