ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.skdebina.republika.pl
e-mail:skdebina@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.


                            Nasze wędrowanie - 5 marca 2016 r.

Spotkanie harcerskich pokoleń z okazji:
  •  70-lecia powstania pierwszej Drużyny Harcerskiej w Krościenku Wyżnym
  •  50-lecia służby instruktorskiej hm. Jana Omachla
  •  35-lecia nadania imienia Stanisława Filara dla Szczepu i wręczenia sztandaru


nagrania wideo: Wacław Żywiec

                  

                  

powrót<<<