ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.skdebina.republika.pl
e-mail:skdebina@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.


Czytali drzewom w Dębinie

Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie "Poczytajmy drzewom w Dębinie", zorganizowane w środę 28 października dla zaakcentowania Święta Drzewa. Po przywitaniu przez Zbigniewa Żywca, nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, zebrani wysłuchali "Rozmowy ze starym dębem w Dębinie", którą napisała w 1885 roku Zofia z Fredrów Szeptycka. Czytali Weronika Kasza i Damian Zając - dziennikarze TV Obiektyw. Po krótkim spacerze uczestnicy dotarli w okolicę pomnika grunwaldzkiego, gdzie rośnie jeden z ostatnich świadków dawnej Dębiny. Zaproponowano, by właśnie ten dąb nazwać Antonim dla upamiętnienia postaci doktora Antoniego Lorensa, urodzonego w Krościenku Wyżnym lekarza, społecznika i publicysty, zasłużonego dla Krościenka Wyżnego i Krosna. Na spotkaniu obecna była Anna Wachal, wnuczka Antoniego, która wspominając dziadka, przytoczyła kilka ciekawostek z jego życia.
Następnie Renata Machnik, dziennikarka Radia Rzeszów, przeczytała fragment pamiętników doktora Lorensa, po czym zebrani podpisali list do wójta gminy z prośbą o nadanie dębowi imienia w drodze aktu prawa miejscowego. Pod apelem swe podpisy umieściło 37 osób. Niespodzianką było zaproszenie całego towarzystwa do pasieki "Przy Dębinie" prowadzonej przez Marka Barzyka, gdzie gospodarz opowiedział o pszczołach i miodach. Młodzi chłonęli informacje o zwyczajach robotnic, o drzewach i krzewach przyjaznych tym małym owadom. Można też było degustować produkty z leśnej pasieki.
W spotkaniu udział wzięli m.in. leśnicy, dziennikarze szkolnej gazetki Kleks, harcerze, mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Krosna, radni na czele z Antonim Dębcem, przewodniczącym Rady Gminy, a także kilkunastu członków Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina".
Organizatorami wydarzenia było Nadleśnictwo Dukla, Stowarzyszenie Kulturalne Dębina i Gazetka Szkolna KLEKS.

Tekst: EdM
Zdjęcia: Anita Fal i Andrzej Józefczyk


Literacki Szlak Drzew będzie liczył już 7 przystanków:
  Lipa "Cecylia" - pamięci Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej (k. kościoła)
  Dąb "Jan" - pamięci Jana Szelca (za dworem, nad Wisłokiem)
  Dąb "Aleksander" - pamięci Aleksandra Fredry (za dworem, nad Wisłokiem)
  Dąb "Ludwik" - pamięci Ludwika Jabłonowskiego (za dworem, nad Wisłokiem)
  Dąb "Seweryn" - pamięci Seweryna Goszczyńskiego (za dworem, nad Wisłokiem)
  Dąb "Wincenty" - pamięci Wincentego Pola ( w Dębinie nad stawem)
  Dąb "Antoni' - pamięci Antoniego Lorensa (w Dębinie k. pomnika grunwaldzkiego)


powrót<<<