ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.skdebina.republika.pl
e-mail:skdebina@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.

Dąb pamięci Jana Szelca

Dąb JANRada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 28 kwietnia podjęła uchwałę o upamiętnieniu poety Jana Szelca, pochodzącego z tej miejscowości, postanawiając nadać imię "Jan" jednemu z pomnikowych dębów. Wniosek w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina". Dąb "Jan" rośnie nad Wisłokiem w tzw. "Pasterniku" na działce gminnej nr 2595. Jest to drzewo o obwodzie 530 cm, uznane za pomnik przyrody uchwałą Rady Gminy nr XVI/125/2000 z dnia 28 grudnia w 2000 roku. - Jan Szelc był poetą znanym, zwłaszcza miłośnikom Bieszczadów, zawsze jednak podkreślał swe związki z Krościenkiem i Pustynami, o czym zaświadcza dwa tomiki jego wierszy "Próg domu" i "Liputowa droga", a także znacząca liczba artykułów zamieszczonych w czasopiśmie "Dębina" - uzasadnia decyzję rady Jan Kuźnar, wójt gminy Krościenko Wyżne. - To skromny dowód pamięci o człowieku, który w ostatnich latach był znakomitym ambasadorem naszej lokalnej społeczności.Dąb JAN i ALEKSANDER Dąb "Jan" jest czwartym, po dębach: "Aleksandrze" i "Wincentym" oraz lipie "Cecylii", drzewem pomnikowym w Krościenku Wyżnym posiadającym własne imię. Wcześniej upamiętniono w ten sposób pobyt Aleksandra Fredry, Wincentego Pola i Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej. Planuje się imiona dębów wykuć na ułożonych obok nich blokach piaskowca. Jan Szelc urodził się w 1935 roku w Krościenku Wyżnym. Po ukończeniu studiów pedagogicznych przez wiele lat pracował w bieszczadzkiej Olszanicy, później przeniósł się do Sanoka. Jako poeta zadebiutował w 1967 r. w tygodniku "Kamena". Wydał kilka tomików wierszy, wielokrotnie spotykał się z czytelnikami. literackich i, a jego wiersze były tematem setek wieczorów poetyckich. Był jedynym poetą któremu za życia poświęcono jeden z rajdów turystycznych "Śladami sławnych piór". Zmarł w grudniu 2008 roku w Sanoku.     powrót<<<

Edward Marszałek
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina"