38-422 Krościenko Wyżne
ul. Szkolna 34
tel. 134315019
www.debina.webd.pl
e-mail: debina@kroscienkowyzne.pl



                  



"O jeden wiatr za daleko" - piąty tomik poezji Małgorzaty Liput, ilustrowany rysunkami Sabiny Czekańskiej. Zawiera 121 utworów.
To kolejna publikacja z serii "Biblioteka Dębiny".
Wydawnictwo Ruthenus (2017), 140 str.
Podobnie jak w poprzednich tomikach - również w najnowszym zbiorze w centrum zainteresowania stoi człowiek i jego sprawy...  więcej>>>




II Niezapominajkowy Marsz Pamięci

15 maja Stowarzszenie Kulturalne Dębina wraz z gazetką szkolną KLEKS i Nadleśnictwem Dukla zorganizowało II Niezapominajkowy Marsz Pamięci prowadzący Literackim Szlakiem Drzew...  więcej>>>



W piątek 24 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Miejscem spotkania była siedziba stowarzyszenia (na poddaszu Domu Spółdzielczego). Wzięło w nim udział 11 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście wśród których byli wójt gminy Jan Omachel, przewodniczący Rady Gminy...  więcej>>>




Reaktywowana 5 lat temu kapela ludowa "Krościeniacy" wystąpiła w części finałowej XIX Koncertu Kolęd. W trakcie koncertu sprzedawana była płyta z utworami kapeli...  więcej>>>






XIX Koncert Kolęd Stowarzyszenia Kulturalnego Debina - relacja foto i wideo...  więcej>>>





Dębina
maj 2017

DĘBINA maj 2017

Webmaster: Wacław Żywiec
Kanał DĘBINY na youtube