Rozmiar: 3000 bajtów

Pismo "Dębina", zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie, powołane do życia w 1999 roku, jest miesięcznikiem redagowanym społecznie przez zespół: Edward Marszałek (redaktor naczelny), Anita Fal (sekretarz redakcji), Mieczysław Fejkiel, Ewelina Haręzga, Barbara Marszałek, Anna Ziemba, Kazimierz Zygarowicz, Andrzej Pudło (rysunki), Maria Marszałek (korekta). Drukowane w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. Adresowane jest do mieszkańców gminy Krościenko Wyżne. Publikuje artykuły pisane najczęściej przez krościeniaków. Numer 0 (zwiastun) ukazał się w styczniu 1999 roku. Numery archiwalne można nabyć u pani Barbary Marszałek (tel.134315053; 694996665).

Dębina 1/99 Dębina 3,4/99 Dębina 5/99
Debina 8/99 Dębina 6/00 Dębina 7,8/01
Dębina 1/01 Dębina 2/01 Dębina 5/01 Dębina 5/02 Dębina 6/02
Dębina 11/03 Dębina 1/04 Dębina 6/04 Dębina 9/04 Dębina 11/04
Dębina 4/05 Dębina 6/05 Dębina 10/05 Dębina 6/06 Dębina 3/07
Dębina 7/07 Dębina 8/07 Dębina 11/07 Dębina 3/08 Dębina 4/08
Dębina 5/08 Dębina 8/9/08 Dębina 10/08 Dębina 11/08 Dębina 12/08
Dębina 1/2/09 Dębina 3/09 Dębina 4/09 Dębina 5/09 Dębina 6/09
Dębina 7/09 Dębina 9/09 Dębina 10/11/09 Dębina 12/09 Dębina 01/10
Dębina 02/03/10 Dębina 04/10 Dębina 05/10 Dębina 06/07/10 Dębina 08/10
Dębina 09/10/10 Dębina 11/10 Dębina 12/10 DĘBINA styczeń 2011 DĘBINA luty/marzec 2011
DĘBINA kwiecień 2011 DĘBINA maj 2011 DĘBINA czerwiec 2011 DĘBINA lipiec/sierpień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011
DĘBINA październik/listopad 2011 DĘBINA grudzień 2011 DĘBINA styczeń 2012 DĘBINA luty 2012 DĘBINA marzec/kwiecień 2012
DĘBINA maj 2012 DĘBINA czerwiec 2012 DĘBINA lipiec/sierpień 2012 DĘBINA wrzesień 2012 DĘBINA październik/listopad 2012
DĘBINA grudzień 2012 DĘBINA styczeń/luty 2013 DĘBINA marzec 2013 DĘBINA kwiecień/maj 2013 DĘBINA czerwiec 2013
DĘBINA lipiec/sierpień 2013 DĘBINA wrzesień 2013 DĘBINA październik 2013 DĘBINA listopad 2013 DĘBINA grudzień 2013
DĘBINA styczeń 2014 DĘBINA marzec 2014 DĘBINA kwiecień 2014 DĘBINA maj 2014 DĘBINA czerwiec 2014
DĘBINA lipiec/sierpień 2014 DĘBINA - wrzesień/październik 2014 DĘBINA - listopad 2014 DĘBINA - grudzień 2014 DĘBINA styczeń 2015
DĘBINA luty/marzec 2015 DĘBINA kwiecień/maj 2015 DĘBINA czerwiec 2015 Dębina lipiec/sierpień 2015 DĘBINA wrzesień/październik 2015
DĘBINA listopad 2015 DĘBINA grudzień 2015 DĘBINA luty 2016 DĘBINA marzec 2016 DĘBINA kwiecień/maj 2016
DĘBINA czerwiec 2016 DĘBINA lipiec/sierpień 2016 DĘBINA wrzesień 2016 DĘBINA październik/listopad 2016 DĘBINA grudzień 2016
DĘBINA styczeń/luty 2017 DĘBINA marzec/kwiecień 2017 DĘBINA maj 2017 DĘBINA czerwiec 2017 DĘBINA lipiec/sierpień/wrzesień 2017
DĘBINA październik/listopad 2017 DĘBINA grudzień 2017 DĘBINA marzec 2018 DĘBINA maj/czerwiec 2018 DĘBINA lipiec/sierpień 2018
DĘBINA wrzesień 2018 DĘBINA październik 2018 DĘBINA listopad 2018 DĘBINA grudzień 2018 DĘBINA marzec 2019
DĘBINA kwiecień/maj 2019 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011
DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011 DĘBINA-150 numer-wrzesień 2011