W numerze m.in.:

Drodzy Czytelnicy,

Grudniowa "Dębina" nosi numer kolejny 225 w numeracji ciągłej, co oznacza, że mija właśnie 19. rok wydawania pisma. W tym czasie przechodziło ono różne kolejne, były zmiany szaty, stałych rubryk i treści prezentowanych. Wielu wiernych Czytelników w tym czasie odeszło od nas na zawsze, wielu nowych urodziło się już w czasie, gdy pismo wychodziło. "Debina" wrosła w naszą wieś i gminę, w naszą świadomość. Przychodzi jednak czas, gdy trzeba się zastanowić, czy w dobie galopującej rewolucji w mediach, zwłaszcza elektronicznych, wydawanie pisma w formie drukowanej ma jeszcze sens. Może powinno się stworzyć dla mieszkańców portal informacyjny, docierający z nowinkami błyskawicznie do adresatów. Wówczas odpadłyby koszty druku i kolportażu. Pytanie jednak, czy wszyscy dotychczasowi Czytelnicy sięgają wyłącznie do mediów elektronicznych?
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat, zanim podjęte zostaną w tej mierze jakieś decyzje. Dlatego prosimy o rzeczowe uwagi . Można je nadsyłać mailem, pocztą tradycyjną, jak równie przekazywać bezpośrednio do Redakcji, np. telefonicznie.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom składamy życzenia zdrowia, radości i spokoju. W nadchodzącym Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń najgłębiej skrywanych.
Zarząd i Redakcja Dębiny

Powiatowo-Gminne Święto Niepodległości

11 listopada br. nasza gmina wraz z powiatem krośnieńskim obchodziła uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Oficjalne obchody rozpoczęła dziękczynna msza święta o godz. 900 za dar wolnej ojczyzny, której przewodniczył ks. Tadeusz Osiński. Homilię wygłosił ks. Wojciech Wiśniowski. Przypomniał wszystkim zebranym, że "Bóg, Honor, Ojczyzna" są drogą prawdziwego Polaka i że słowa te, wprowadzane w czyn, torowały drogę do wolności...
Więcej na łamach Dębiny

Krościeniacy dla Niepodległości

W październikowo-listopadowym numerze ''Dębiny'' ukazał się artykuł pana Edwarda Marszałka ''Niepodległość nie przyszła sama''. Sugeruje on w nim odszukanie nazwisk mieszkańców Krościenka Wyżnego, którzy walczyli o niepodległość i granice odrodzonej Rzeczpospolitej w latach 1918 - 1920.
Okazja jest niepowtarzalna, bowiem w przyszłym roku obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tytuł tego artykułu jest bardzo trafny - rzeczywiście ''niepodległość nie przyszła sama''. Gdy w listopadzie 1918 powstawała Polska, było to państwo bez granic. Ustalając ich przebieg, nasz kraj znalazł się w konflikcie niemal ze wszystkimi sąsiadami. Gdy Małopolsce Wschodniej zaczęli zagrażać Ukraińcy, na ratunek młodemu państwu ochotniczo ruszyli młodzi Polacy. Nie brakowało wśród nich mieszkańców Krościenka Wyżnego. Udali się oni do Krosna, do powstającej tam kompanii krośnieńskiej...
Więcej na łamach Dębiny

Z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

W dniu 27 października br. odbyła się XXIX w kadencji sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne. Uczestniczyło w niej 14 radnych. Na sesji podjęto szereg ważnych z punktu widzenia działalności gminy oraz mieszkańców uchwał regulujących między innymi kwestie podatkowe oraz szeroko rozumianą gospodarką odpadami. W związku z tym czekają nas pewne zmiany, w szczególności jeżeli chodzi o system gospodarowania odpadami.
Wejście w życie na terenie całego kraju wspólnego systemu segregacji odpadów spowodowało potrzebę ponownego uregulowania kwestii dotyczących sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Z tych przyczyn Rada Gminy dostosowała zapisy obowiązujących na terenie gminy uchwał do wymogów określonych w tych przepisach. W związku z tym odrębnymi uchwałami przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ponownie ustalono zasady szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz uchylono uchwały postanawiające o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają takie odpady. Uchylenie wspomnianej wyżej uchwały dotyczy sytuacji przedsiębiorców, którzy dotychczas współtworzyli system gospodarowania odpadami na terenie gminy. Wobec ww. zmian określono również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Reasumując, wprowadzone zmiany w szczególności odnoszą się do kolorystycznego oznakowania worków do segregacji poszczególnych frakcji odpadów oraz ich oznakowania, bowiem wydawane dotychczas nalepki na oznaczenie worków zastąpią kody kreskowe, które wraz z zapasem worków do segregacji wszystkich frakcji odpadów dostarczy firma realizująca odbiór odpadów na terenie gminy, wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Powyższe zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Szczegóły w tym zakresie zostały przedstawione w odrębnym artykule.
Więcej na łamach Dębiny

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE KROŚCIENKO WYŻNE

1 października 2017 roku w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie .
W zebraniu udział wzięło 54 osoby uprawnione do głosowania.
Z zaproszonych gości obecni byli: Jan Omachel - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Dariusz Sobieraj - Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Marek Aftanas - Radny Rady Pow. Krośnieńskiego, Alicja Fejkiel-Guzik - Z-ca Wóita i Sekretarz Urzędu Gminy Krościenko Wyżne i St. Aspirant Tomasz Teleżyński - Dzielnicowy Gminy Krościenko Wyżne.
Porządek zebrania składał się z dziewięciu punktów.
Podstawowym punktem był punkt 5, w którym to Wójt Gminy Jan Omachel szczegółowo poinformował zebranych o powstaniu lotniska "Iwonicz", jego kolejnych dziejach aż do roku 2008, kiedy ówczesny Wójt i część Rady Gminy pozbyła się prawa do pierwokupu, o czym powszechnie było wiadomo, a co obecnie stwarza nie lada problem. Problemem tym są działania podjęte przez Prezydenta i Radę Miasta Krosna o czym Pan Wójt informował w dalszej części tego punktu, a dotyczące zakupu prawa wieczystego użytkowania lotniska "Iwonicz" znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Krościenko Wyżne.
Więcej na łamach Dębiny

KONCERT "ZŁOTE SERCA"

19 listopada w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się V Koncert Charytatywny ,,Złote Serca", który na stałe już wpisał się w kalendarz jesiennych imprez w naszej miejscowości. Organizatorami byli: Komitet Organizacyjny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz Rada Rodziców działająca przy szkole. Wydarzenie to ma wymiar nie tylko artystyczny, ale także integracyjny, a jego niepowtarzalna atmosfera jednoczy lokalną społeczność, organizacje i instytucje. Celem nadrzędnym akcji jest uwrażliwienie na los drugiego człowieka, w myśl słów ks. Jana Twardowskiego: "Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny". Wrażliwość na ludzkie problemy i wielka determinacja, aby im zaradzić, jest motorem napędowym tego działania.
W tym roku całkowity dochód z koncertu został przekazany pani Magdalenie Kociubie i jej synkowi Jakubowi, którzy potrzebują profesjonalnej rehabilitacji...
Więcej na łamach Dębiny