W październikowej Debinie m.in.:

Drodzy Czytelnicy,

Październikowy numer Dębiny zawiera sporo treści wyborczych, ale uznaliśmy, że nasi Czytelnicy powinni mieć możność zapoznania się z pełnym spektrum kandydatów, oczywiście tych, którzy zechcieli nadesłać swe materiały. Wybory do władz lokalnych to najważniejszych moment życia społecznego; możemy zaprezentować swoje preferencje w sprawach programowych i kadrowych, mamy wpływ na kształt samorządu. Oczywiście prościej jest krytykować, niż wziąć odpowiedzialność. Ale może warto spróbować. Zatem zachęcamy do zapoznania z kandydatami i głosowania na tych, którzy Państwa oczekiwaniom najbardziej odpowiadają...

Zaproszenie

Obchodzona w tym roku rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będzie miała zwieńczenie 11 listopada. Wówczas też do tradycyjnych już u nas obchodów włączamy nowy punkt - odsłonięcie pomnika wdzięczności. Obelisk ze stylizowanym orłem i napisem na tablicy : "Pamięci Rodaków walczących o niepodległość w latach 1918-1920 - mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne" stoi już na placu obok budynku urzędu gminy. W okolicy Święta Niepodległości planujemy też zorganizowanie uroczystego koncertu i promocji publikacji przypominających wydarzenia sprzed 100 lat.
Serdecznie zapraszamy naszych Mieszkańców do udziału w patriotycznych spotkaniach. Szczegóły wkrótce na stronach Urzędu Gminy.

Z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

W dniu 1 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIX w kadencji sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne. W obradach sesji wzięło udział 14 radnych. Tematem przewodnim sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym było wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Zanim jednak wprowadzono niezbędne zmiany budżetowe dotyczące inicjowanej działalności inwestycyjnej gminy, radni odrębnymi uchwałami wyrazili zgodę na udzielenie z budżetu gminy trzech dotacji celowych. Pierwsza z tych dotacji dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia w km 0+000-0+665". Przedmiotowa dotacja w wysokości 150 tys. zł stanowi udział finansowy naszej gminy w realizację zadania i ma na celu wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Kasztanowej od strony Miasta Krosna. Zrealizowanie inwestycji zakończy temat remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy.

Zmodernizowane drogi rolnicze

W ramach pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne" została przeprowadzona modernizacja dwóch dróg rolniczych położonych przy ulicy Grunwaldzkiej, działki o nr ewidencyjnym 2859 i 2873.
Zakres obejmował wykonanie następujących robót: usunięcie warstwy wierzchniej, podbudowy o grubości 10 cm, nawierzchni z kruszyw naturalnych o grubości 15 cm, odtworzenie rowu oraz wykonanie przepustów. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wynosi 510 m. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 80 310,08 zł. a środki udziału własnego gminy wyniosły 25 310,08 zł...

Wokół jelenia, czyli czas rykowiska

Wrzesień to czas godów jeleni, których liczebność w lasach Podkarpacia wciąż rośnie i obecnie jest szacowana na ponad 15 tysięcy osobników. Dlatego coraz łatwiej można usłyszeć ryczącego byka nie tylko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, ale też na Pogórzu.
Jeleń od wieków ma swoje miejsce w symbolice; dla starożytnych był uosobieniem trwożliwego serca i nieuchronności losu, zaś mitologiczny Eros, bożek miłości, jeździł wozem zaprzężonym właśnie w jelenie. Z kolei bogini łowów, Artemida, uniknęła śmierci podczas Alkadów, zamieniwszy się w łanię. Okrutnie zemściła się jednak na swym wiernym łowcy Akteonie, który ujrzał ją nagą w kąpieli. Za karę został zamieniony w jelenia, po czym rozszarpały go jego własne psy...

Anna Pelczar - nauczycielka z Krościenka

Początek nowego roku szkolnego i Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października (dawniej Dzień Nauczyciela) są dobrą okazją do przedstawienia nauczycielki z Krościenka - pani Anny Pelczar.
Anna Pelczar urodziła się 2 kwietnia 1902 roku w Krościenku Wyżnym w rodzinie chłopskiej. Rodzice, Franciszek i Helena ze Szmydów, mieli piętnaścioro dzieci, z których tylko dziewięcioro dożyło pełnoletności. Rodzice mieli gospodarstwo i z niego musiała się wyżywić cała rodzina. W dzieciństwie Anna, jak wszystkie ówczesne dzieci chłopskie, pomagała w gospodarstwie, pasła bydło, opiekowała się młodszym rodzeństwem. Cztery starsze siostry wyjechały do Ameryki, tam zamieszkały na stałe i założyły rodziny. W kraju oprócz niej pozostały trzy siostry: Aniela, Emilia i Aleksandra oraz brat Edmund.
W wieku 6 czy 7 lat rodzice posłali ją do Szkoły Ludowej w Krościenku Wyżnym.

Jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

22 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie. Pierwszym punktem programu była Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Przybyli na nią radni z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Kubitem, Prezydent Krosna Piotr Przytocki i jego Zastępcy - Bronisław Baran i Tomasz Soliński, Jan Juszczak - Starosta Krośnieński, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu krośnieńskiego, reprezentanci stowarzyszeń lokalnych, dyrektorzy instytucji kultury, członkowie SMZK z Krosna, przedstawiciele Oddziałów SMZK z Krakowa i Lublina oraz sympatycy Stowarzyszenia.